Sertifikāti

East Metal atbilstība ISO sertifikātiem
East Metal ir sertificēts atbilstoši ISO 9001, EN 1090 un EN/ISO 3834-2 standartu prasībām, kas padara mūs par pievilcīgu dažādu metālu metināšanas darbu biznesa partneri.

Pēdējos trijos gados East Metal fokusējas uz rutīnu un darba procesu optimizēšanu, tādejādi mums ir būtiski uzlabots servisa līmenis un jebkurā laikā esam spējīgi piedāvāt klientu prasībām atbilstošu kvalitāti.

Lai iedvestu jaunu servisa un kvalitātes izpratni, mēs koncentrējamies uz darbinieku iesaistīšanu procesā – caur apmācībām un izglītību. "Par cik metināšana ir viena no mūsu būtiskākajām kompetencēm, mēs izvēlamies veltīt lielu uzmanību ražošanas procesiem, lai tie atbilstu klientu prasībām, it īpaši - pieaugošajām prasībām dokumentācijai un atsekojamībai. Pateicoties sertifikācijai, mēs esam drošā pozīcijā nodrošināt šo prasību izpildi”, stāsta Dorte Moller, East Metal Kvalitātes vadītāja.

Paaugstināts fokuss uz darba vides kvalitāti
East Metal mēs darām visu savu iespēju robežās, lai nodrošinātu labākās pieejamās nozares tehnoloģijas Latvijas ražotnēs un to arī apliecinātu saviem jaunajiem un esošajiem klientiem.

Mēs esam atvērti savu klientu vizītēm, auditiem un produkcijas testēšanai. Mēs cenšamies nepārtraukti uzlabot mūsu servisu un procedūras, tāpēc mūsu jaunā stratēģija ir vērsta uz darbinieku motivēšanu un apmācībām. Mēs pastāvīgi attīstām jaunas kompetenču celšanas metodes, procedūras un servisus ”, stāsta Dorte Moller, East Metal Kvalitātes vadītāja.

Mūsu iekšējie procesi tiek vadīti arī no vides aizsardzības un darba aizsardzības aspektiem. East Metal savu atbildību apliecina ar OHSAS 18001 standarta izpildes sertifikātu., kas saņemts 2013. gadā. Droša darba vide ir ļoti būtiska East Metal.

 
 

Ārpakalpojumi bez kompromisiem