Preses relīze

  Aprīlis, 2012
Metālapstrādes nozares speciālistu apmācību projekts

SIA „EAST METAL” piedalās biedrības „Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) īstenotajā projektā Metālapstrādes nozares speciālistu apmācība (projekts Nr. L-APA-10-0027), kuru līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.
Apmācību projekta ietvaros tiks apmācīti divi SIA „EAST METAL„ darbinieki, kuri paaugstinās savas profesionālās prasmes, pilnveidos ražošanas vadības kompetences, kā arī apgūs jaunas zināšanas tehniskajās jomās.

  Februāris, 2012
SIA „East Metal” pabeidz jaunas metālapstrādes līnijas uzstādīšanu vēja ģeneratoru detaļu

2011. gada 1. augustā SIA „East Metal” noslēdza līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Metālapstrādes līnijas uzstādīšana jaunu vēja ģeneratoru komponenšu ražošanas uzsākšanai uzņēmumā „East Metal” īstenošanu.

Projekta rezultātā uzņēmuma Daugavpils struktūrvienībā uzstādīta metāla frēzēšanas un virsmas apstrādes līnija, kas ļauj uzsākt lielgabarīta detaļu ražošanu vēja ģeneratoriem. Kaut gan sākotnēji projektu bija paredzēts pabeigt jau 2011. gada rudenī, īstenošanas gaitā tika saņemti papildus pasūtījumi no lielākajiem pasaules vēja ģeneratoru ražotājiem, tāpēc radās nepieciešamība veikt papildus investīcijas iekārtu jaudas un tehnisko iespēju palielināšanai. Saskaņojot ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru tik iegādāta jaudīgāka metāla frēzmašīna, projekta sadārdzinājumu apmaksājot no uzņēmuma līdzekļiem.

Līdz ar jauno iekārtu uzstādīšanu uzņēmums iegūs iespēju izgatavot lielgabarīta metāla detaļas pasaules vadošajiem vēja ģeneratoru ražotājiem, palielinot uzņēmuma apgrozījumu, eksporta apjomu un nodarbināto skaitu. Projekta rezultātā līdz 2016. gadam uzņēmuma Daugavpils filiālē plānots radīt 80 jaunas darbavietas (sākotnēji plānotas 40-50 darbavietas), kā arī palielināt uzņēmuma apgrozījumu par 7,7 miljoniem LVL. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 731.267,56 LVL, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonds finansē 255.943,64 LVL (35 % apmērā no attiecināmajām izmaksām). 

  Novembris, 2011
Par ERAF projekta īstenošanas gaitu
Šā gada 1. augustā SIA „East Metal” noslēdza līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Metālapstrādes līnijas uzstādīšana jaunu vēja ģeneratoru komponenšu ražošanas uzsākšanai uzņēmumā „East Metal”” īstenošanu.

Projekta gaitā plānots uzstādīt virsmas apstrādes līniju un iegādāties lieljaudas CNC frēzmašīnu lielgabarīta metāla detaļu ražošanai. Uz novembra sākumu turpinās virsmas apstrādes līnijas montāžas darbi. Tā kā projekta īstenošanas gaitā palielinājies tirgus pieprasījums pēc lielgabarīta metāla detaļu izgatavošanas vēja ģeneratoriem (tiek prognozēti vairāki papildus pasūtījumi no citiem ražotājiem), uzņēmuma vadība izvērtē iespēju mainīt projektā paredzēto CNC frēzmašīnu pret jaudīgāku, sadārdzinājumu sedzot no uzņēmuma līdzekļiem.

Sakarā ar projektā paredzētās iekārtas nomaiņu būs nepieciešams pagarināt kopējo projekta īstenošanas termiņu. Pašlaik tiek precizēts nepieciešamais termiņa pagarinājums un gatavots skaidrojums Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai.

 

 

 

 

 Augusts, 2011
SIA East Metal uzsāk jaunas metālapstrādes līnijas uzstādīšanu vēja ģeneratoru detaļu ražošanai
Šā gada 1. augustā SIA East Metal noslēgusi līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Metālapstrādes līnijas uzstādīšana jaunu vēja ģeneratoru komponenšu ražošanas uzsākšanai uzņēmumā East Metal”.

Projekta mērķis ir uzstādīt uzņēmuma Daugavpils struktūrvienībā metāla frēzēšanas un virsmas apstrādes līniju, kas ļautu uzsākt lielgabarīta detaļu ražošanu vēja ģeneratoriem. Paredzams, ka projekta rezultātā tiks radītas līdz 50 jaunas darba vietas. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 731.267,56 LVL, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonds finansē 255.943,64 LVL (35 % apmērā). Projektu plānots īstenot līdz 2011. gada oktobrim.

Līdz ar jauno iekārtu uzstādīšanu, uzņēmums iegūs iespēju izgatavot lielgabarīta metāla detaļas pasaules vadošajiem vēja ģeneratoru ražotājiem, palielinot uzņēmuma apgrozījumu, eksporta apjomu un nodarbināto skaitu.
 
 
 

Ārpakalpojumi bez kompromisiem